ناخن کار و اصلاح کار نیازمنیدم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به ناخن کار و اصلاح کار نیازمندیم
با اخلاق
مشتری مدار باشن
تایم کاری 10 تا 20
آدرس خیابان هنگام سی متری دوم کوچه شریفی نهم مرکزی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “ناخن کار و اصلاح کار نیازمنیدم” به ما بگویید