نسخه پیچ شیفت شب با حقوق – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

داروخانه شرق تهران

اتوبان امام علی ابتدای پیروزی چهارصد دستگاه

نسخه پیچ برای ساعت ۱۰ شب تا ۸ صبح

حقوق بالا

یک دکتر به صورت تمام وقت همراه هستند

حقوق، بیمه، پورسانت

دارای ۵ روز آف در ماه یا حقوق جایگزین.

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “نسخه پیچ شیفت شب با حقوق – استخدام فوری” به ما بگویید