نصاب ترموود لمینت پارکت و قرنیز – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام نصاب ماهر و نیمه ماهر ترموود و پارکت لمینت و کفپوش

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نصاب ترموود لمینت پارکت و قرنیز – استخدام فوری” به ما بگویید