نظافتچی شب عیدی از شهرستانهای محترم باجای خواب

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مقدمه =کار شرکت نظافت راه پله و داخل منزل میباشد و پرداختی همان لحظه میباشد
سرایداری نیستیم
جای خواب یک منزل لوکس و تقریبا نمره قابل قبولی دارد

شرکت یک یا چند ساختمان با ادرس دقیق و کنار هم به نیرو معرفی خواهد کرد و نیرو نظافت راه پله و مشاعات ساختمان هاروانجام خواهد داد

#هرچقد ساختمان بیشتر بزنید پول بیشتری خواهید برد بخصوص الان دم عید هستش که کار فوق العاد بالا خواهد بود

#در ضمن تضمینی حقوق عالی رو به شما میدهیم بخصوص در این ایام سال

#فقط شرکت صبحانه میدهد و وعدهای دیگر به عهدی خود نیرو میباشد
۱جای خواب تمیز برای نیروهای محترم شهرستانی وجود دارد با دوربین مدار بسته و نزدیک بیارتی و مترو و وسط شهر
۲درصد برای تمام نیروها ۲۰ درصد میباشد

۳اوردن شناسنامه و کارت ملی جدید الزامی میباشد
۴ حمامو دستشوییو بخاری و تلویزیون در خوابگاه موجود میباشد و ظروف برای اشپزی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نظافتچی شب عیدی از شهرستانهای محترم باجای خواب” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات