شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک همکار خانم یا آقا جوان با ظاهری آراسته با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم جهت کار در غرفه سبزی خرد کنی فروشگاه شهروند بصورت پاره وقت یا تمام وقت نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نماینده فروش” به ما بگویید