نگهداری از بیمار و خدمات در منزل

شرایط مدنظر آگهی دهنده

بیمار مبتلا به ام اس خانوم میباشد پوشک میشود و همینطور کمک در کارهای منزل
حقوق ماهانه توافقی

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نگهداری از بیمار و خدمات در منزل” به ما بگویید