نیازمند راننده نیسان با تجربه و فنی اشنا به امور نیسان – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک راننده وانت نیسان باتجربه اشنا به امور و رسیدگی وانت نیسان نیازمندیم

ساعت کاری 7 الی 7

جای خواب داریم

غذا و بیمه نداریم

حقوق ماهی 7 میلیون

 

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیازمند راننده نیسان با تجربه و فنی اشنا به امور نیسان – استخدام فوری” به ما بگویید