نیازمند پرستار کودک شبانه روزی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

پرستار کودک شبانه روزی محدوده اسلامشهر با ضامن معتبر و روزمه کاری بدون حاشیه . حداقل سن تا 35 سال

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیازمند پرستار کودک شبانه روزی – استخدام فوری” به ما بگویید