نیاز به فروشنده صنف موبایل

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با سلام
به تعدادی همکار آقا و خانم ترجیحا با سابقه در صنف موبایل نیازمندیم ساعت کاری از ۱۰ صبح تا ۹ شب می باشد .
واقع در بازار موبایل ای

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیاز به فروشنده صنف موبایل” به ما بگویید