نیروی آبمیوه فروشی پاره وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند نیروی ساده آقا در آبمیوه فروشی

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی آبمیوه فروشی پاره وقت – استخدام فوری” به ما بگویید