نیروی آشپز خانه فست فود آقا و کانتر کار خانوم شیفت شب – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

بیمه /عیدی /ثنوات/ حقوق مکفی /وعده غذایی /جای خواب /اف هفتگی مرخصی ماهیانه .شماره تماس

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی آشپز خانه فست فود آقا و کانتر کار خانوم شیفت شب – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات