نیروی آقا جهت مبل شویی فوری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیروی آقا جهت کار در مبل شویی و آشنا به کار کردن با دستگاه مبل شویی با درصد بالا

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی آقا جهت مبل شویی فوری – استخدام فوری” به ما بگویید