شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیروی خمکار با تجربه کار با دستگاه سی ان سی ترجیحا آمادا
صبحانه
نهار
بیمه مسئولیت
بیمه تامین اجتماعی
اضافه کاری و …
مقدار حقوق به صورت توافقی در زمان مصاحبه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی اقا خمکاری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات