نیروی انتظامات – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

روز و ساعت کاری

6 روز در هفته، سه شیفت 8 ساعته چرخشی ( 8 تا 16-16 تا 24 و 24 تا 8 )

نوع همکاری

تمام وقت

امکان دورکاری

ندارد

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی انتظامات – استخدام فوری” به ما بگویید