نیروی جوان اقا (پاره وقت) برای مغازه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیروی جوان آقا حداقل مدرک دیپلم
سن زیر ٣٠ سال
جهت کار در مغازه بازار شاد اباد مجتمع تجاری آواجنرال
فروشگاه تصفیه آب
بصورت پاره وقت برای حداقل ٣ روز در هفته

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی جوان اقا (پاره وقت) برای مغازه” به ما بگویید