نیروی خانم با مدرک پرستاری مامایی بهیاری و تکنسین بیهوشی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک مرکز ترک اعتیاد برای تکمیل کادر خود در تهران (محدوده منطقه دو) به نیروی خانم با مدرک پرستاری، مامایی، بهیاری و تکنسین بیهوشی نیازمند است.

ساعات کاری: 14 الی 18

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی خانم با مدرک پرستاری مامایی بهیاری و تکنسین بیهوشی – استخدام فوری” به ما بگویید