نیروی خانم جهت کار در منزل مونتاژ قطعات الکترونیکی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

باسلام
به تعدادی خانم جهت کار مونتاژ قطعات الکترونیکی لامپ هالوژن در منزل نیازمندیم
آموزش رایگان می‌باشد
کار بسیار راحت است ونیاز به تخصص ندارد
تصفیه ماهانه صورت میگیرد
دانه ای دستمزد میدهیم
رفت امد بردن واوردن کار با خودمان است درمحدوده

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی خانم جهت کار در منزل مونتاژ قطعات الکترونیکی” به ما بگویید