نیروی خانم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیروی خانم

جهت امور منزل

بصورت پاره وقت نیازمندیم

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی خانم – استخدام فوری” به ما بگویید