نیروی خانوم پاره وقت فروش تلفنی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

۱نفر نیروی کار خانم برای جذب فروش تلفنی با حقوق ثابت توافقی
و حداقل اشنایی سطح پایین کار با کامپیوتر
ساعت کاری توافقی مثل**********************ملا توافقی با شرایط

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی خانوم پاره وقت فروش تلفنی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات