نیروی خدماتی نظافتی آقا در مجتمع تجاری اداری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیروی خدماتی آقا جهت کار نظافت در مجتمع تجاری اداری شمال تهران،حقوق وزارت کار + بیمه

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی خدماتی نظافتی آقا در مجتمع تجاری اداری – استخدام فوری” به ما بگویید