نیروی خدماتی نظافتی آقا در مجتمع تجاری اداری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیروی خدماتی آقا جهت کار نظافت در مجتمع تجاری اداری شمال تهران،حقوق وزارت کار + بیمه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی خدماتی نظافتی آقا در مجتمع تجاری اداری – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات