نیروی خدمات بانک اینده – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت نکسا لایف

به تعداد ۳نفر نیروی خدماتی برای ساختمان مرکزی بانک آینده نیازمن است

حقوق وزارت کار و بیمه و بیمه تکمیلی

پنجشنبه نیمه وقت جمعه ها تعطیل ،غذا دارد

آدرس بزرگراه کردستان پایین تر از حکیم خ ۱۷ بلوار آزادگان انتهای کوچه۲۱شرقی پ۷ط ۱

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی خدمات بانک اینده – استخدام فوری” به ما بگویید