نیروی سالن شهرک غرب رستوران اینترنی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند همکاری با نیرو سالن کاپیتان اوردر ، ویتر ، بک ویتر،صندوق دار به صورت نیمه وقت(۱۶ الی ۲۴) و تمام وقت (۱۲ الی ۲۴)
۱ روز آف ,بیمه, جای خواب، صبونه نهار و شام برای افراد تمام وقت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی سالن شهرک غرب رستوران اینترنی” به ما بگویید