نیرو بار مزایا شیفت بعد از ظهر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام در ردیف شغلی بار گرم و سرد

تیم ورک و آن تایم

امیر شکلات

حقوق و مزایا خوب

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیرو بار مزایا شیفت بعد از ظهر – استخدام فوری” به ما بگویید