شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیرویی جهت امور منزل نظافت و آشپزی برای خانواده نیازمندیم
تماس یا پیامک پاسخ داده میشود جهت توضیحات

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیرو جهت امور منزل” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات