نیرو خانم جهت انجام امور اداری وفروش تجهیزات پزشکی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیرو خانم جهت انجام امور اداری و فروش تجهیزات پزشکی محدوده جمهوری 09123052988

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیرو خانم جهت انجام امور اداری وفروش تجهیزات پزشکی” به ما بگویید