همکارخانم جهت کاردرکافینت نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به همکارخانم مسلط به کامپیوتر و امور ثبت نام جهت کار درکافینت نیازمندیم
به صورت پاره وقت و تمام وقت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “همکارخانم جهت کاردرکافینت نیازمندیم” به ما بگویید