همکاری در کارگاه تولیدی میز پیانو

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر آقا جهت کار در کارگاه تولید میز پیانو
کار ما مشابه مونتاژ کاری کابینت است و حوصله و دقت نیاز دارد
کار سنگین نداریم، بصورت کامل کار آموزش داده میشود
«جای خواب نداریم»
اتباع پذیرفته میشود
ویژگی ها: غیر سیگاری،علاقمند و متعهد به کار فنی، با حوصله و صبور
ترجیحا آشنا به چسباندن نوار پی وی سی و دست به آچار جهت استفاده از ابزار برش و مونتاژ چوب
کارگاه ما در جاده خاوران روبروی شهرک صنعتی خاوران، شهرک صنعتی ثامن است
سرویس نداریم، ناهار به عهده خودتان فعلا، ساعات کاری ۸ تا ۱۷ ، یک ساعت ناهاری، پنج شنبه نصفه روز و ایام تعطیل تعطیلیم
اضافه کاری در صورت نیاز
محل کار ما نزدیک به قیامدشت،پاکدشت،لپه زنک،افسریه،فرون آباد و قیام دشت است
محیط کار آرام و بی دغدغه
درصورت نشان دادن استعداد و ابتکار و علاقه افزایش حقوق و پورسانت داریم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “همکاری در کارگاه تولیدی میز پیانو” به ما بگویید