شرایط مدنظر آگهی دهنده

بازاریاب فعال و کارآمد با ۲۵ درصد از هر فروش
شرکت ماشین های اداری پویان به دو نفر بازاریاب خانم یکی حضوری و یک نفر تلفنی جهت فروش کارتریج نیازمند است

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “همکار خانم بازاریاب با” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات