همکار خانم جهت مزون لباس شهرک غرب

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مجموعه زیبایی milan
جهت بخش مزون لباس زنانه vip در شهرک غرب
نیاز به یک نفر همکار فعال ، خوش زوق، منظم ،دقیق و آراسته جهت همکاری در بخش های
مختلف میباشد.
لطفا خانم های با انگیزه و با هدف پیشرفت تماس بگیرند.
ممنون
شماره تماس *********** خانم اطلاعی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “همکار خانم جهت مزون لباس شهرک غرب” به ما بگویید