همکار خانم در برند پوشاک زنانه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شیفت های نیمه وقت ۱روز اف در هفته ۱روز فول در هفته تایم صبح ۱۰:۳۰ الی ۱۶:۳۰ تایم عصر ۱۶:۳۰الی ۲۲:۳۰ حقوق وزارت کار (۵میلیون و هفتصد) سن بین ۲۰ الی ۳۰ ظاهری آراسته فن بیان قوی وپر انرژی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “همکار خانم در برند پوشاک زنانه – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات