شرایط مدنظر آگهی دهنده

به همکار مسئولیت پذیر خانوم نیمه وقت نیازمندیم. شیفت اول ۱۰و نیم صبح الی ۴ بعدازظهر
شیفت دوم از ساعت ۴ الی ۹ونیم
ترجیحا زیر ۳۰ سال و مجرد
حتما منزل در محدوده باشد
محیط کار کاملا خانومانه می باشد.
دو بار مرخصی در ماه با حقوق.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “همکار نیمه وقت در مغازه” به ما بگویید