ویترسهاستسالن کارفقط خانم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با سلام مجموعه رستوران واقع در تهرانپارس غربی
در بخش های زیر نیاز به همکاری شما عزیزان دارد با حقوق و مزایا عالی
ویترس
هاست
سالن کار
(فقط خانم)
( ساکن تهران )
شرایط کاری نیمه وقت / تمام وقت
ناهار و شام دارد
همراه با آف هفتگی و مرخصی ماهانه
همراه با اموزش حین کار
برای خانم ها کمک هزینه برگشت لحاظ میشود
برای مصاحبه حضوری تماس حاصل فرمایید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “ویترسهاستسالن کارفقط خانم” به ما بگویید