ویتر در کافه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

تعداد: 2 نفر

ساعات کاری

شیفت صبح از ساعت 9:00 الی 16:00 – شیفت عصر از ساعت 16:00 الی 23:00

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “ویتر در کافه – استخدام فوری” به ما بگویید