ویتر/سالنکار/صندوقدار/باریستا/ خانم و آقا

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام سالنکار،ویتر،باریستا،خدمات و صندوقدار
خانم و آقا
(لطفا لطفا برای صندوق و ویتر برای پاره وقت فقط خانم تماس بگیرد)
برای سالن کار فقط آقا
رستوران برند در سعادت اباد
همراه با جای خواب برای اقایان
با شرایط بسیار عالی
فقط تماس بگیرید
***********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “ویتر/سالنکار/صندوقدار/باریستا/ خانم و آقا” به ما بگویید