شرایط مدنظر آگهی دهنده

سالن کار حرفه ای خانم یا آقا با سابقه کاری و سرعت عمل بالا نیازمندیم حقوق با توجه به عملکرد افزایش دارد به علاوه پاداش

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “ویتر سالن کار” به ما بگویید