شرایط مدنظر آگهی دهنده

✔️نیروی خانم جهت آشپزی و نظافت شبانه روز، بدون حاشیه (30 تا 45ساله)

♦️♦️حقوق پرستار شبانه 11 میلیون به بالا♦️♦️

✔️پرستار خانم جهت نگهداری کودک
✔️پرستار خانم و آقا جهت نگهداری سالمند
روزانه_ شبانه_نیمه وقت

⛔فقط تماس پاسخگو هستم⛔

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پرستار، آشپزی و نظافت” به ما بگویید