پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند سالم، پاره وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با سلام یک خانم جهت پرستاری از خانم سالمند سالم که کار های خود را انجام می دهد جهت شیفت شب از ساعت ۷ عصر تا ۷ صبح برای خوابیدن و انجام برخی امور با ضامن معتبر، منظم و بی حاشیه نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند سالم، پاره وقت” به ما بگویید