شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر نیروی خانم یا آقا(موجه)با مدرک (پرستار یا بهیار ،فوریت های پزشکی ،ماما،تکنسین اتاق عمل)جهت کار در مطب mmt با ساعت کاری ۱۰ الی ۱۴ ظهر نیازمندیم.
جهت هماهنگی برای مصاحبه با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پرستار پاره وقت” به ما بگویید