پرستار کودک خانم نیازمندم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

باسلام به یک پرستارخانم باحوصله ومهربان برافرزندم برای نیمه وقت نیازمندم با تشکر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پرستار کودک خانم نیازمندم – استخدام فوری” به ما بگویید