شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک خانم مجرد جهت نگه داری از دختر بچه ۵ ساله ترجیحا تحصیل کرده
تسویه ماهانه
انجام کارهای روز مره
ساعت ۹صبح تا۵/۳۰غروب
حقوق ۴ میلیون
فقط تماس بگیرید لطفا
با تشکر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پرستار کودک در منزل” به ما بگویید