شرایط مدنظر آگهی دهنده

به دو خانم شاد وپرانرژی جهت نگهداری کودک
اشپزی
کمک یار مادر
مادر درمنزل میباشد
در دوشیفت کاری انتخابی صبح یا ظهر
در دوساعت کاری انتخابی ویا چرخشی
۷:۳۰صبح الی۱
ویا۱ ظهرالی۷
ترجیحا باسواد
حقوق هر شیفت ماهانه دو تومن میباشد
جمعه ها تعطیل میباشد
در ماه دوروز مرخصی
ترجیحا حوالی خاوران واهنگ

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پرستار کودک وامور منزل” به ما بگویید