شرایط مدنظر آگهی دهنده

پرستار کودک پاره وقت آشنا ب روانشناسی کودک جهت کمک آموزش درسی کودک ۷ ساله و ۱۲ ساله دختر ساعت کاری از ساعت ۱۳ تا ۱۹ عصر با حقوق ماهیانه ۵ میلیون

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پرستار کودک” به ما بگویید