شرایط مدنظر آگهی دهنده

ده ی سنی بین 25 تا 55 سال
تحصیلات حداقل سیکل
تمامی مراحل جذب و استخدام رایگان هست و هیچ گونه اخذ وجهی از کاربران صورت نمیگیرد.
علاقمندی یا حداقل یک سال سابقه کار با سالمند یا کودک
واقع در دانشکده ی پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران
ساعات کاری
توافقی روزانه یا شبانه روزی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پرستار” به ما بگویید