پرسنل دارویی، آرایشی بهداشتی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

دارای حداقل یک سال سابقه کار
بیمه
حقوق حقوق مکفی
یک روز مرخصی در هفته

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پرسنل دارویی، آرایشی بهداشتی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات