شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیاز به پرسنل اقا و خانم با شرایط ذیل:
دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی برای اقایان
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
امکان اضافه کاری
شیفت کاری گردشی یک هفته صبح و یک هفته عصر بهمراه یک روز اف هفتگی
مزایا شامل کمک هزینه ایاب و ذهاب و بن کارت و حق شیفت ماهیانه و …
دارای بیمه تامین اجتماعی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پرسنل فروشگاهی” به ما بگویید