شرایط مدنظر آگهی دهنده

همکار خانم جهت فعالیت در فروشگاه زنانه نیازمندیم
ساعت کاری :۱۱ تا ۸
پایه حقوق برای ماه اول از ۵ ملیون
با توجه به میزان ظرفیت شما در فروش روزانه حقوق شما هم بالا میره
به تعدادی فروشنده خانم
شیک پوش و خوش برخورد
مسلط به فروشندگی
نیازمندیم
در شرایط خاص دانشجو هم قبول میکنیم
دسترسی راحت با مترو
اگر امنیت شغلی و حقوق مناسب الویت شماس با ما تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پروودار خانم فروشگاه” به ما بگویید