پزشک متخصص،پاره ،بدونه بیمه، برای ۳ روز در هفته

شرایط مدنظر آگهی دهنده

پزشک متخصص دارای سابقه کاری بالا،پروانه تهران، تزریق ژل بوتاکس کار با دستگاه ها و لیزر های پوستی برای همکاری در کیلینک واقع در پونک نیازمندیم
***********محمدخان

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پزشک متخصص،پاره ،بدونه بیمه، برای ۳ روز در هفته” به ما بگویید