پشتیبانی موسسه حقوقی به یک نفر کارمند

شرایط مدنظر آگهی دهنده

موسسه حقوقی به یک نفر کارمند آقا جهت امور پشتیبانی دفتر که مسلط به رانندگی هم باشد به طور پاره وقت یا تمام وقت نیاز دارد.متقاضیان محترم لطفا رزومه ارسال نمایند.
***********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پشتیبانی موسسه حقوقی به یک نفر کارمند” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات