شرایط مدنظر آگهی دهنده

ترجیحا خانم
آشنایی با اکسل و خلاق و با انگیزه
محل کار محدوده مترو شهرری میباشد
میزان درآمد ارتباط مستقیم با سطح آشنایی با اکسل و انگیزه شما می باشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پشتیبانی و تولید محتوا” به ما بگویید