شرایط مدنظر آگهی دهنده

تخریب
نصب تمامی دستگاه های معدن
فنداسیون و بتن ریزی پایه گذاری
استخراج و حمل به معدن
تعمیر تمامی دستگاه های معدن
تولید سنگ آهن و تمام معدن ها
با اکیپ مجرب برای تمام ایران

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیمانکار معدن” به ما بگویید